Curriculum Vitae

Naam: Stacey Ann Scipio Blüme
Adres: Stuurmankade 264, 1019 WC Amsterdam

Telefoon: 06-41312878
E-mailadres: info@staceyscipio.com

Geboortedatum: 27 September 1978
Geboorteplaats:  Hengelo OV
Geslacht: vrouw
Nationaliteit: Nederlandse
Rijbewijs: B
SKJ registratienr: 110004630

 

WERKERVARING

November 2017 – heden

Stacey Scipio Personal Development & Family Consultancy
Jeugdadviseur MBO jeugdteam bij het Mediacollege te Amsterdam.
Therapeut lichaamsgerichte therapie/persoonlijke ontwikkeling.

Augustus 2009 – oktober 2016

Jeugdbescherming Regio Amsterdam.
JBRA is een gecertificeerde jeugdzorginstelling die bijdraagt aan de bescherming en veilige ontwikkeling van kinderen.
Functie: Manager Jeugdbescherming/ jeugdhulpverlening/jeugdreclassering.

Jeugdbescherming is een gecertificeerde Jeugdzorg instelling die bijdraagt aan de bescherming en veilige ontwikkeling van kinderen. Kinderen hebben recht op een veilige opvoeding zodat zij kunnen opgroeien tot gezonde en evenwichtige volwassenen.
De kinderen en gezinnen die aangemeld worden bij de JBRA kampen met ernstige opgroei- en opvoedproblemen en een onveilige leefsituatie. Vaak hebben ze problemen op het gebied van werk, inkomen, schulden, huisvesting of onderwijs, sociaal psychologische vraagstukken, verslaving, huiselijk geweld of criminaliteit. Het gaat om kinderen die fysiek, verbaal of seksueel mishandeld worden en die het ontbreekt aan gezag, structuur en geborgenheid. Ook kinderen die lijden onder de gevolgen van een langdurige moeizame scheiding kunnen cliënt zijn bij de Jeugdbescherming Amsterdam. De belangrijkste pijler voor het werken bij de JBRA is het Gezinsgericht Generiek Werken (GGW); een integrale aanpak die een professionele methodiek en organisatorische context biedt om te werken aan de structurele veiligheid van kinderen. In het GGW combineert de gezinsmanager de kaders van de jeugdbescherming, jeugdreclassering en jeugdhulpverlening volgens het principe een gezin, een plan, een gezinsmanager. De gezinsmanager voert intensief casemanagement uit.

Taken:

  • Organiseren van uitvoerders overleggen.
  • Samenwerken met ketenpartners ( RvdK, Spirit, de gemeente Amsterdam, scholen, huisartsen)
  • Samen met de gezinnen opstellen / uitvoeren en evalueren plan van aanpak.
  • Rapporteren aan de RvdK en de rechtbank binnen de gestelde termijnen.
  • Uitvoering van jeugdbeschermingsmaatregelen.
  • Bemiddelen tijdens gecompliceerde echtscheidingen waarbij de veiligheid van het kind in het geding is.
  • Hulpverleningsproces begeleiden en interveniëren/aansturen wanneer nodig.
  • Specialist bij de Samen Doen Watergraafsmeer.
  • Team Samen Doen adviseren m.b.t. de kin veiligheid en wanneer nodig ondersteunen tijdens bezoeken met cliënten.

Januari 2014 – oktober 2016

Jeugdbescherming Regio Amsterdam
Functie: Specialist/adviseur team Samen Doen Watergraafsmeer
Het adviseren van het Samen Doen Team. Bijwonen van de wekelijkse casuistiek bespreking. Consulteren over de kind veiligheid en wanneer nodig meegaan op huisbezoeken bij stagnatie.

Maart 2003 – juni 2009

Detacheringsbureau de Cirkel.
Functie: interim- crisismanager bij o.a. Cordaan, Jeugdzorg Utrecht, HVO- Querido.

September 1998 – augustus 2001

Rentray, Justitiële jeugdinrichting, Eefde
Functie: groepsleidster besloten en gesloten groep.
Het begeleiden en ondersteunen van moeilijk opvoedbare jongeren tussen 12-18 met een strafmaatregel.

 

OPLEIDINGEN/TRAININGEN

Oktober 2017: Female leadership en yoga teachertraining, Swara yoga, Amorgos ( certificaat).
September 2008 – mei 2011: HBO, Rebalancing, lichaamsgerichte therapie, Sidderburen ( diploma)
September 2003 – mei 2007: HBO, Hogeschool voor Natuurgeneeskunde, Bloemendaal.
September 2001 – mei 2002: Universiteit, Italiaanse taal en cultuur, Universiteit van Amsterdam.
September 1996 – mei 2000: HBO, Sociaal Pedagogische hulpverlening, Hogeschool van Enschede ( diploma).
September 1994 – 1996: HAVO, Twickelcollege, Hengelo ( diploma).
September 1990 – mei 1994: MAVO, t’ Lansink, Hengelo ( diploma).

 

TRAININGEN

2017: congres slaapstoornissen / psychiatrie/ obesitas bij tieners
2016: Leerlijn vechtscheidingen
2015: Jellinek jeugdnettraining.
2015: FFPS
2015: Landelijk instrumentarium Jeugdstrafrechtketen.
2015: Cursus juridisch kader Jeugdbescherming
2013: Leerlijn risicomanagement.
2010: Jellinek jeugdtraining

 

TALEN

Engels Goed
Spaans Intermedio

 

HOBBY’S EN INTERESSES

Yoga
Wandelen
Koken
Snowboarden
Kitesurfen